A NOSA HISTORIA

Lei de Protección de Datos

De acordo co establecido pola normativa de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que, ao enviar un correo electrónico, está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao responsable do tratamento FUNDACIÓN ESCOITA, en diante A ENTIDADE, con dirección en RÚA DE MIÑO 15 BAIXO, 15009 A Coruña (A Coruña)e con correo electrónico fundacionescoita@gmail.com 

Hai dúas décadas, as próteses auditivas, implantes cocleares , audífonos e implantes osteointegrados , cada vez máis máis sofisticados e potentes, permiten que as persoas xordas, cunha adecuada rehabilitación logopédica , propicien o desenvolvemento da linguaxe oral que incide na aprendizaxe e , por suposto intelixencia no paciente pediátrico , asi como na inserción sociolaboral e familiar do adulto. A Fundación Escoita traballa para ofrecer programas de rehabilitación, saúde e autonomía persoal desde todas a perspectiva das persoas xordas e as súas familias. 


Os Nosos Obxectivos 

1. Fomentar a autonomía global da persoa xorda 

2. Potenciar a investigación e coñecemento da xordeira 

3. Dotar de estratexias e materiais de información a organizacións e entidades que os requiran. 

4. Crear sinerxias entre ámbito educativo, socio sanitario e laboral da comunidade e a persoa xorda. 

5. Fomentar Recursos, Servizos e Programas que eliminen as barreiras de comunicación. 

A Nosa Labor

1. Servizo de Logopedia Bilingüe. Galego/ Castelán.

 2. Servizo de Atención ó Usuario.

 3. Servizo de accesibilidade. 

4. Programa" Eu tamén escoito...".

 5. Xornadas, seminarios e cursos formativos para usuarios e profesionais Sempre ao teu lado